Stiftende generalforsamling i Sunds Fodboldgolfklub mandag d. 16. januar 2017

Vi håber at et spændende tiltage med oprettelse af en lokal fodboldgolfklub kan blive til stor gavn og glæde for jer som fodboldgolfspillere.
Det overordnet formål med klubben er at give jer spiller et socialt samlingssted hvor der er plads til alle. Et samlingssted hvor I kan lærer af hinanden via træningsaftener og hvor I kan dele jeres passion og glæde ved spillet.
Vi håber, at der fra jer spillers side vil være opbakning til dette tiltag, da vi tror det bliver til stor gavn for jer.
Sunds Fodboldgolf vil gerne indkalde til en stiftende generalforsamling for Sunds

Fodboldgolfklub. Dette sker mandag d. 16. januar kl. 19.30 på Linåvej 39, 7451 Sunds.

Vi håber rigtig mange af jer vil møde op til generalforsamlingen, hvor vi som bane gerne vil have en dialog med jer om hvorledes klubben skal køre og hvilke tiltag der skal gøres for at klublivet vil blomstre.

Der er lukket for kommentarer.